Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Zorgverzekering anno 2015 en het eigen risico

Om je voor te bereiden op mogelijke kosten tijdens en na je zwangerschap, zetten we de belangrijkste dingen op een rij:

Verloskundige hulp wordt volledig vergoed. Houd er wel rekening mee dat u tijdens of na uw zwangerschap (een deel van) uw eigen risico (€375) moet betalen voor zorg die onder het eigen risico valt: zoals geneesmiddelen, laboratorium onderzoek en ambulance vervoer. Houdt rekening met je wettelijke eigen bijdrage voor bijvoorbeeld kraamzorg en een poliklinische bevalling. Voor je eigen bijdrage kan je jezelf aanvullend verzekeren. Om goed inzicht te krijgen in de vergoedingen verwijzen wij u naar uw zorgverzekeringpolis en om een goede vergelijking te doen van zorgverzekeraars verwijzen wij u naar independer.nl

Vergoeding zwangerschap vanuit de basisverzekering

Verloskundige hulp tijdens de zwangerschap en bevalling wordt door de basisverzekering vergoed. Ook worden de eerste twee echo’s (na 10 weken en na 20 weken) vergoed door de basisverzekering. Als je thuis of met een medische noodzaak in het ziekenhuis bevalt, betaalt de basisverzekering ook alle kosten die je maakt. De kosten van kraamzorg worden voor een deel vergoed door de basisverzekering. Voor kraamzorg geldt namelijk een eigen bijdrage. Dit is in 2015 € 4,15 per uur. Je kunt je voor deze eigen bijdrage aanvullend verzekeren.

Bevallen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak.

Wil je graag in het ziekenhuis of kraamhotel bevallen (poliklinisch) zonder medische noodzaak? Dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage van €316,87 in 2015. De kosten vallen niet onder je basisverzekering, dus je hoeft er geen eigen risico over te betalen. Je kunt je voor deze eigen bijdrage aanvullend verzekeren.

Aanvullend verzekeren voor zwangerschap

Je kunt je dus aanvullend verzekeren  voor de eigen bijdrage voor kraamzorg en en de eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak. Een aanvullende verzekering kan daarnaast de volgende zorgkosten vergoeden:

 • Verlengde kraamzorg
 • Eigen bijdrage voor kraamzorg in het ziekenhuis
 • Hulp bij borstvoedingsproblemen
 • Kraampakket
 • Zwangerschapscursussen
 • Bekkenfysiotherapie

Eigen risico en verloskundige en kraamzorg

Voor verloskundige zorg en kraamzorg geldt geen eigen risico. Ook betaal je voor veel onderzoeken geen eigen risico. Zoals de 20-weken echo. Je betaalt wel een eigen risico voor alle extra kosten die je maakt, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en het gebruik van een ambulance.

Niet onder het eigen risico vallen de kosten van de volgende behandelingen:

 • Kraamzorg (je betaalt wel een eigen bijdrage)
 • Echo’s die zijn voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
 • Ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap
 • Verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige
 • Medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog
 • Gebruik van de verloskamer
 • Ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis
 • NIPT-test (sinds 1 april 2014, vanaf 2015 valt dit wel onder het eigen risico)
 • Combinatietest voor vrouwen vanaf 36 jaar (tot 1 april 2014)
 • 20-wekenecho
 • Curettage na een miskraam.

Welke kosten vallen wel onder het eigen risico?

 • Bloedonderzoek
 • Ambulance om naar het ziekenhuis te komen
 • Medische nazorg na een bevalling (door gynaecoloog)
 • Gynaecologische hulp
 • Vruchtwaterpunctie en vlokkentest
 • Geneesmiddelen
 • Hulp bij zwanger worden; IVF-, KI-, ICSI- of IUI-behandelingen.

Welke kosten kun je aanvullend verzekeren?

 • Eigen bijdrage voor kraamzorg (€ 4,10 per uur voor kraamzorg aan huis)
 • Eigen bijdrage voor kraamzorg in het ziekenhuis (€ 16,50 per dag)
 • Eigen bijdrage voor bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak
 • Zwangerschapscursussen
 • Verlengde kraamzorg
 • Kraampakket
 • Lactatiekundige hulp
 • Bekkenfysiotherapie

De stelregel is eigenlijk dat verrichtingen die gedaan worden door een verloskundige, niet onder het eigen risico vallen. Verrichtingen die door een gynaecoloog worden gedaan, vallen wel onder het eigen risico. Met uitzondering van verloskundige verrichtingen die worden uitgevoerd door een gynaecoloog.