Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Prenatale diagnostiek

Vrouwen met een verhoogde kans na de combinatietest én vrouwen met een medische indicatie, komen in aanmerking voor prenatale diagnostiek. De leeftijdsindicatie is vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen. Bij het stijgen van de leeftijd van de moeder neemt de kans op een kind met een chromosoomafwijking toe. Voor prenatale diagnostiek zullen we je naar het LUMC verwijzen.