Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Alcohol

Als je alcohol drinkt, drinkt je kind mee. Nadat je alcohol gedronken hebt, verdeelt alcohol zich over al het lichaamsvocht. De concentratie alcohol in het bloed van het ongeboren kind wordt dan even hoog als dat van jou. Alcohol kan gedurende de hele zwangerschap het ongeboren kind bereiken, dus ook wanneer de placenta nog niet is ontwikkeld. Alcohol is schadelijk, omdat alcohol invloed heeft op de ontwikkeling van cellen.  Tijdens de zwangerschap ontwikkelen zich de organen van het ongeboren kindje. Alcohol heeft hierop een negatieve invloed. Ook de hersenen kunnen beschadigd raken. Hierdoor kan het kindje gehandicapt raken. Alcohol kan in de eerste 12 weken leiden tot afwijkingen aan organen, zoals hart, armen en ogen. In de weken 13 t/m 42 kan het leiden tot groeiachterstand. Deze groeiachterstand, tgv alcohol, zal het kindje ook na de geboorte niet meer inhalen. Geen enkele hoeveelheid alcohol is dus veilig!Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar: www.negenmaandennniet.nl.