Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Vanaf 37 tot 42 weken mag je onder onze zorg bevallen. Wanneer er sprake is van onderstaande factoren voor 37 weken zwangerschap, moet je direct contact met ons opnemen.
Natuurlijk mag je ons altijd bellen bij twijfel of ongerustheid!

Weeën

Het begin van de bevalling kan zich aandienen met weeënactiviteit. Dit gebeurt in 90% van alle gevallen. Wanneer jullie je eerste kindje verwachten, zal dit een wat langere aanloop nodig hebben. De baarmoeder moet immers leren wat goede weeën maken is. In het begin zal er nog geen regelmaat zijn en is de kracht van de weeën dan ook nog niet zo sterk. De kans dat je op dit moment ontsluiting hebt is nog niet zo groot. Het verschil tussen de voorweeën en de echte weeën ga je merken wanneer er meer regelmaat in de samentrekkingen komt en de kracht toeneemt. Langzaam worden de pauzes tussen de weeën korter en de weeën steeds pijnlijker. Je hebt dan alle concentratie nodig om de pijn weg te krijgen. Wanneer dit moment is aangebroken, is het goed om dan te gaan kijken om de hoeveel minuten de weeën komen. Bij een eerste kindje is de verwachting dat bij een uur lang weeën om de drie minuten de ontsluitingsfase is begonnen. Op dat moment kan je ons bellen op de spoedlijn. Wanneer je al eerder bent bevallen, is het moment waarop je ons inschakelt eerder namelijk bij weeën om de 5 minuten voor een uur lang. Dit is wel afhankelijk van de verloop van de vorige bevalling. Tijdens het spreekuur zullen we hier wat specifieker op in gaan.