Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Borstvoeding

We horen overal: ‘Borstvoeding is de beste voeding voor je kind’. En dat klopt! Borstvoeding heeft vele voordelen voor je baby en voor jezelf. Zo biedt borstvoeding de baby actieve bescherming tegen ziektes als luchtweginfecties, astma en eczeem. En bij jezelf herstelt de baarmoeder bijvoorbeeld sneller bij het geven van borstvoeding. Kunstvoeding doet dit niet.

Iedereen kan in principe borstvoeding geven! Borstvoeding geven is een vaardigheid die je onder de knie krijgt door het te doen. Een goed begin is het halve werk. Wat we hiermee willen zeggen is, hoe meer je weet over de borstvoeding hoe beter je van start kan gaan.

Wanneer je een goede start wilt maken met de borstvoeding is het een goed idee om wat informatie te verzamelen. Wij schenken hier dan ook tijdens de zwangerschap graag wat aandacht aan. Rond 22 weken zwangerschap besteden we extra aandacht aan de voeding die je je baby wilt geven. Naast het informatiemateriaal die wij je kunnen aanbieden, is er uiteraard ook informatie te verkrijgen via het internet: www.lalecheleague.nl/ouders of www.borstvoeding.nl. Zie ook Links.

Het borstvoedingsbeleid dat door ons gehanteerd wordt, heeft vuistregels als uitgangspunt. Deze vuistregels zijn opgesteld door de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en Unicef (het Kinderfonds van de Verenigde Naties) voor het welslagen van borstvoeding.  Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

  1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
  2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
  5. dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
  6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
  7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
  8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
  10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.

Natuurlijk maak je zelf de keuze of je borst- of kunstvoeding gaat geven aan je kindje. Jouw voedingskeuze wordt gerespecteerd en je krijgt daarbij de hulp die je nodig hebt.

 

stichtingStichting Zorg voor Borstvoeding
Onze praktijk heeft het WHO/Unicef borstvoedingscertificaat. Dit betekent dat we door de stichting ”Zorg voor Borstvoeding” zijn beoordeeld op onze begeleiding bij borstvoeding. De stichting Zorg voor Borstvoeding voert een internationaal programma van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en Unicef uit en stimuleert de gezondheidszorg om goede begeleiding bij borstvoeding te bieden. We geven met het behalen van het certificaat een duidelijk signaal: ‘hoge kwaliteit van zorg is ons heel wat waard en we staan voor de continuïteit ervan’.