Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Centrum voor jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over slapen en voeding. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Ongeveer tussen de 10 en 14e dag na de geboorte van je kind komt een jeugdverpleegkundige van het CJG (ook wel consultatiebureau) langs voor het zuigelingenhuisbezoek. De jeugdverpleegkundige vertelt je hoe het werkt op het consultatiebureau. Daarnaast zijn ze benieuwd hoe je jouw zwangerschap, bevalling en de kraamtijd hebt ervaren. De informatie die je daarbij geeft nemen zijn op in het kinddossier. Aan het eind van het bezoek maakt de jeugdverpleegkundige een afspraak voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je hebt dan een afspraak met de jeugdarts. Voor meer info: CJG Leiden.