Welkom op de website!
In het nieuws
In de praktijk

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

 Nieuwe maatregelen

Omdat het van belang is dat wij, samen met jullie, zorgen voor een minimale verspreiding van het Coronavirus hebben we in onze regio samen met de andere collega’s werkzaam in de geboortezorg en onze beroepsvereniging, KNOV, de volgende verstrekkende maatregelen genomen.  

– zwangeren vallen niet in de risicogroep
– de ziekteverschijnselen zijn hetzelfde als bij niet-zwangeren
– voor zover bekend wordt je baby zolang het in de buik zit niet ziek
– heb je koorts (>38.0) en moet je hoesten/bent je kortademig EN bent je in contact geweest met iemand die bewezen het virus heeft óf ben je in een gebied geweest dat wordt gekenmerkt door wijdverspreide transmissie (zie website rivm) dan kan je via de huisarts met de GGD in contact worden gebracht.
– heb je koorts en moet je hoesten/ben je kortademig maar ben je niet in contact geweest en niet in een gebied met wijdverspreide transmissie geweest, dan is dat op dit moment voor de GGD geen reden om je te testen. Het advies is wel; blijf binnen, ziek goed uit en neem bij overmatige klachten contact op met de huisarts en/of ons.

Wat kan je doen om jezelf te beschermen?
– neem de hygiënemaatregelen in acht.
– geef gehoor aan de oproep van de premier om indien mogelijk thuis te werken
– probeer samenkomsten met veel mensen zoveel mogelijk te vermijden.

Belangrijkste advies is: Bezoek de praktijk niet bij klachten als verkoudheid, hoest klachten, kortademigheid of koorts (>38 graden). Kom ook niet als je in contact geweest bent met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft of als je in een risicogebied bent geweest (<14 dagen geleden). Neem telefonisch contact met ons op als je op korte termijn een afspraak hebt bij ons, ook als je twijfelt. Dan denken we met je mee.

Spoed; 

-Voor spoed kan je ons nog steeds bereiken op het spoednummer, we willen jullie echter wel vragen om het ook te gebruiken bij spoedgevallen zodat we de lijn open houden. 

Bezoek aan de praktijk:
Heb je koorts en klachten, kom niet naar de praktijk, maar bel ons!

-Kom zoveel mogelijk alleen naar de controle. 

– Wij hebben in verband met een verscherpt hygiëneprotocol de tijdschriften uit de wachtkamer en de spreekkamer gehaald. Ook staan er minder stoelen in de wachtkamer
Was voordat je de spreekkamer binnenkomt je handen.

Grotere interval tussen controles, er zal meer tijd tussen de controles zitten. De controles vinden plaats bij volgend aantal weken

  • Intake, telefonisch
  • 16 weken
  • 20 weken, 20 weken-echo in de Poort
  • 25 weken 
  • 31 weken 
  • 35 weken, met partner
  • 37 weken
  • 39 weken 
  • 40 weken 
  • 41 weken

Nacontrole na zes weken zal telefonisch verlopen

Voorlichtingsavond:  de voorlichtingsavond over de bevalling zal voorlopig niet doorgaan. 

Bevallen:

-Indien er een (huis)bezoek noodzakelijk is en er is sprake van (mogelijke) besmetting met het corona virus zul je bezocht worden door een speciale “corona-verloskundige” Dit is een collega uit de regio die beschikbaar is voor zwangeren die (mogelijk) besmet zijn om zo min mogelijk gezonde verloskundigen bloot te stellen aan het virus. 

Thuis dan wel poliklinisch bevallen is beide tot nu toe nog steeds mogelijk. Beide ziekenhuizen hebben echter wel strenge voorzorgsmaatregelen getroffen. 

Kraamvisites: 

-Waar mogelijk zullen de visites telefonisch gedaan worden.

-De dag van de hielprik zullen we in de ochtend bij je langskomen. We willen je vragen op dat moment geen bezoek uit te nodigen. 

Hoewel we elkaar minder in real life zullen zien proberen we op vele andere manieren onze zorg te blijven leveren. Gezien de ontwikkelingen in Nederland per dag kunnen veranderen zullen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden via Facebook of de mail. 

We weten dat er veel van jullie gevraagd wordt, maar vragen jullie begrip voor de huidige situatie. Heb je vragen of zorgen? Bespreek ze met ons!

Barbara, Daniëlle, Marleen, Viola en Susanne