Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Prenatale diagnostiek

Vrouwen met een verhoogde kans na de combinatietest én vrouwen met een medische indicatie, komen in aanmerking voor prenatale diagnostiek. De leeftijdsindicatie is vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen. Bij het stijgen van de leeftijd van de moeder neemt de kans op een kind met een chromosoomafwijking toe. Voor prenatale diagnostiek zullen we je naar het LUMC verwijzen.

NIPT test

Sinds 1 april 2014 is het mogelijk om de NIPT test te doen.  In de huidige situatie is de NIPT alleen beschikbaar voor vrouwen met een positieve combinatietest, en deze combinatietest wordt niet vergoed. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op downsyndroom, edwardssyndroom en het patausyndroom. De uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. DE NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan uw kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. De NIPT test geeft geen risico op een miskraam. Voor meer informatie kijk op meer over NIPT

Vlokkentest

Met de vlokkentest wordt een beetje weefsel van de placenta uit de baarmoeder weggenomen. Het wegnemen van het weefsel kan op twee manieren gebeuren: via de vagina of via de buikwand. De vlokkentest wordt gedaan tussen de 11 en 14 weken zwangerschap. Een vlokkentest brengt een kleine kans op een miskraam met zich mee. Deze kans is ongeveer vijf op de 1000 onderzoeken.

Vruchtwaterpunctie

Met de vruchtwaterpunctie wordt vruchtwater via de buikwand weggenomen. Dit gebeurt met een naald. De vruchtwaterpunctie gebeurt na 15 weken zwangerschap. De vruchtwaterpunctie brengt een kleine kans op een miskraam met zich mee. Deze kans is drie tot vijf op de 1000 onderzoeken.