Welkom op de website!

Bevalling /
Spoedeisend

071 – 2001545

7 dagen per week
24 uur per dag

Download
hier onze folder

Kraamverzorgende

De kraamverzorgende is een belangrijke spil in het goed verlopen van de eerste kraamweek. Zij blijft ongeveer acht dagen na de bevalling. De controles die zowel bij jou als bij de baby worden uitgevoerd worden netjes gedocumenteerd en eventuele vragen die opkomen worden besproken. Als de kraamverzorgende constateert dat er iets niet goed gaat met jou of je kindje, overlegt zij dit met ons. Zij begeleidt bij het geven van borstvoeding.  De kraamverzorgende zit boordevol handige tips en ideeën. Het is voor ons maar zeker ook voor jou van belang dat er in de zwangerschap al een kraamorganisatie geregeld is. Zie ook het hoofdstuk ZWANGERSCHAP.

Borstvoeding

We horen overal: ‘Borstvoeding is de beste voeding voor je kind’. En dat klopt! Borstvoeding heeft vele voordelen voor je baby en voor jezelf. Zo biedt borstvoeding de baby actieve bescherming tegen ziektes als luchtweginfecties, astma en eczeem. En bij jezelf herstelt de baarmoeder bijvoorbeeld sneller bij het geven van borstvoeding. Kunstvoeding doet dit niet.

Iedereen kan in principe borstvoeding geven! Borstvoeding geven is een vaardigheid die je onder de knie krijgt door het te doen. Een goed begin is het halve werk. Wat we hiermee willen zeggen is, hoe meer je weet over de borstvoeding hoe beter je van start kan gaan.

Wanneer je een goede start wilt maken met de borstvoeding is het een goed idee om wat informatie te verzamelen. Wij schenken hier dan ook tijdens de zwangerschap graag wat aandacht aan. Rond 22 weken zwangerschap besteden we wat extra aandacht aan de voeding die je je baby wilt geven. Naast het informatiemateriaal die wij je kunnen aanbieden, is er uiteraard ook informatie te verkrijgen via het internet: www.lalecheleague.nl/ouders of www.borstvoeding.nl. Zie ook Links.

Er is bijvoorbeeld ook een informatieavond. In onze praktijk komt lactatiekundige Bartina van Schie eens per maand tussen 19:00 – 21:00 langs om informatie te geven over borstvoeding in zijn algemeen, maar ook zal zij dieper ingaan op vragen uit de groep. Je kunt je hiervoor bij ons aanmelden. Er zijn per avond maar beperkt plaatsen beschikbaar, dus schrijf je zo snel mogelijk in. Ook bieden sommige kraamzorgorganisaties informatieavonden aan over borstvoeding.

Het borstvoedingsbeleid dat door ons gehanteerd wordt, heeft vuistregels als uitgangspunt. Deze vuistregels zijn opgesteld door de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en Unicef (het Kinderfonds van de Verenigde Naties) voor het welslagen van borstvoeding.  Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

  1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
  2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
  5. dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
  6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
  7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
  8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
  10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.

Natuurlijk maak je zelf de keuze of je borst- of kunstvoeding gaat geven aan je kindje. Jouw voedingskeuze wordt gerespecteerd en je krijgt daarbij de hulp die je nodig hebt.

Hielprik en gehoortest

Hielprik In de eerste week na de geboorte zullen wij tijdens het kraambezoek ook de hielprik doen. Wij nemen enkele druppels af uit de hiel van je kind. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame erfelijke ziektes. Deelname aan de hielprik is vrijwillig en kosteloos. Mocht de uitslag van de hielprik afwijkend zijn, dan is het heel belangrijk dat vervolgonderzoek gedaan wordt. Dat wordt gedaan door een kinderarts. Gehoortest Een screener van het consultatiebureau zal binnen 2 weken na de geboorte van je kind een gehoortest doen. Met deze test wordt gemeten of je kind genoeg hoort om te leren praten. Ook voor de gehoortest hoef je niets te betalen. Tijdens de gehoortest krijgt je kind een klein, zacht dopje in het oor. De gehoortest doet geen pijn en duurt maar een paar minuten. Voor meer informatie kun je kijken bij onze bibliotheek op onze website.

 Vit K en D

Vitamine K is belangrijk voor de bloedstolling. Als je baby hiervan te weinig binnenkrijgt, kunnen er bloedingen optreden. Vitamine D is nodig voor een goede botontwikkeling. Baby’s hebben extra vitamine D en K nodig als ze borstvoeding krijgen. Vanaf een leeftijd van een week tot hun vierde jaar hebben kinderen extra vitamine D nodig. Geadviseerd wordt om een kindje 10 microgram extra vitamine D per dag te geven. Tot en met een leeftijd van drie maanden (12 weken) is 150 microgram vitamine K per dag nodig. Het lichaam maakt zelf vitamine K aan in de darmen, maar bij baby’s tot drie maanden gebeurt dit nog niet voldoende. Baby’s die kunstvoeding (fles) krijgen hebben alleen vitamine D nodig ter aanvulling. Nog belangrijk: Als je thuis wilt bevallen zorg dan dat je de vitamine K al in huis hebt. We geven dan al vanaf dag 1 vitamine K. Beval je in het ziekenhuis krijgt je baby een uur na de geboorte vitamine K voor een hele week toegediend.

Centrum voor jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over slapen en voeding. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Ongeveer tussen de 10 en 14e dag na de geboorte van je kind komt een jeugdverpleegkundige van het CJG (ook wel consultatiebureau) langs voor het zuigelingenhuisbezoek. De jeugdverpleegkundige vertelt je hoe het werkt op het consultatiebureau. Daarnaast zijn ze benieuwd hoe je jouw zwangerschap, bevalling en de kraamtijd hebt ervaren. De informatie die je daarbij geeft nemen zijn op in het kinddossier. Aan het eind van het bezoek maakt de jeugdverpleegkundige een afspraak voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je hebt dan een afspraak met de jeugdarts. Voor meer info: CJG Leiden.

Anticonceptie na de bevalling

Omdat er heel veel verschillende methoden van anticonceptie zijn en geen enkele vrouw hetzelfde is verwijzen we je graag naar: Anticonceptie na de bevalling